Cancer Control : Journal of the Moffitt Cancer Center

Latest articles

Construction and Verification of a Radiation Pneumonia Prediction Model Based on Multiple Parameters
10.1177/10732748211026671
Liu Yafeng, Wu Jing, Zhou JiaWei, Xing Yingru, Zhang Xin, Li Danting, Xie Jun, Tian Chang, Mu Min, Ding Xuansheng, Hu Dong

Most read

Construction and Verification of a Radiation Pneumonia Prediction Model Based on Multiple Parameters
10.1177/10732748211026671
Liu Yafeng, Wu Jing, Zhou JiaWei, Xing Yingru, Zhang Xin, Li Danting, Xie Jun, Tian Chang, Mu Min, Ding Xuansheng, Hu Dong

Most cited

Construction and Verification of a Radiation Pneumonia Prediction Model Based on Multiple Parameters
10.1177/10732748211026671
Liu Yafeng, Wu Jing, Zhou JiaWei, Xing Yingru, Zhang Xin, Li Danting, Xie Jun, Tian Chang, Mu Min, Ding Xuansheng, Hu Dong

Tweets