Virus Evolution

Latest articles

Erratum: Discovery of divided RdRp sequences and a hitherto unknown genomic complexity in fungal viruses
10.1093/ve/veab027
Yuto Chiba, Sayoko Oiki, Takashi Yaguchi, Syun-ichi Urayama, Daisuke Hagiwara
Identification of H3N2 NA and PB1-F2 genetic variants and their association with disease symptoms during the 2014–15 influenza season
10.1093/ve/veab047
Deena R Blumenkrantz, Thomas Mehoke, Kathryn Shaw-Saliba, Harrison Powell, Nicholas Wohlgemuth, Hsuan Liu, Elizabeth Macias, Jared Evans, Mitra Lewis, Rebecca Medina, Justin Hardick, Lauren M Sauer, Andrea Dugas, Anna DuVal, Andrew P Lane, Charlotte Gaydos, Richard Rothman, Peter Thielen, Andrew Pekosz
Corrigendum to: Emergence and evolution of highly pathogenic porcine epidemic diarrhea virus by natural recombination of a low pathogenic vaccine isolate and a highly pathogenic strain in the spike gene
10.1093/ve/veab029
Huinuan Wang, Libo Zhang, Yuanbing Shang, Rongrong Tan, Mingxiang Ji, Xinliang Yue, Nannan Wang, Jun Liu, Chunhua Wang, Yonggang Li, Tiezhong Zhou

Most read

Ancient gene duplications in RNA viruses revealed by protein tertiary structure comparisons
10.1093/ve/veab019
Alejandro Miguel Cisneros-Martínez, Arturo Becerra, Antonio Lazcano
Diversity and circulation of Jingmen tick virus in ticks and mammals
10.1093/ve/veaa051
Jing-Jing Guo, Xian-Dan Lin, Yan-Mei Chen, Zong-Yu Hao, Zhao-Xiao Wang, Zhu-Mei Yu, Miao Lu, Kun Li, Xin-Cheng Qin, Wen Wang, Edward C Holmes, Wei Hou, Yong-Zhen Zhang
Erratum: Virome composition in marine fish revealed by meta-transcriptomics
10.1093/ve/veab035
Jemma L Geoghegan, Francesca Di Giallonardo, Michelle Wille, Ayda Susana Ortiz-Baez, Vincenzo A Costa, Timothy Ghaly, Jonathon C O Mifsud, Olivia M H Turnbull, David R Bellwood, Jane E Williamson, Edward C Holmes
Characterization of the gut DNA and RNA Viromes in a Cohort of Chinese Residents and Visiting Pakistanis
10.1093/ve/veab022
Qiulong Yan, Yu Wang, Xiuli Chen, Hao Jin, Guangyang Wang, Kuiqing Guan, Yue Zhang, Pan Zhang, Taj Ayaz, Yanshan Liang, Junyi Wang, Guangyi Cui, YuanYuan Sun, Manchun Xiao, Jian Kang, Wei Zhang, Aiqin Zhang, Peng Li, Xueyang Liu, Hayan Ulllah, Yufang Ma, Shenghui Li, Tonghui Ma
Genomic evolution, transmission dynamics, and pathogenicity of avian influenza A (H5N8) viruses emerging in China, 2020
10.1093/ve/veab046
Jiahao Zhang, Xudong Li, Xiaomin Wang, Hejia Ye, Bo Li, Yiqun Chen, Junhong Chen, Tao Zhang, Ziwen Qiu, Huanan Li, Weixin Jia, Ming Liao, Wenbao Qi
Quantifying the dynamics of viral recombination during free virus and cell-to-cell transmission in HIV-1 infection
10.1093/ve/veab026
Jesse Kreger, Josephine Garcia, Hongtao Zhang, Natalia L Komarova, Dominik Wodarz, David N Levy
Corrigendum to: Emergence and evolution of highly pathogenic porcine epidemic diarrhea virus by natural recombination of a low pathogenic vaccine isolate and a highly pathogenic strain in the spike gene
10.1093/ve/veab029
Huinuan Wang, Libo Zhang, Yuanbing Shang, Rongrong Tan, Mingxiang Ji, Xinliang Yue, Nannan Wang, Jun Liu, Chunhua Wang, Yonggang Li, Tiezhong Zhou

Most cited

Erratum: Discovery of divided RdRp sequences and a hitherto unknown genomic complexity in fungal viruses
10.1093/ve/veab027
Yuto Chiba, Sayoko Oiki, Takashi Yaguchi, Syun-ichi Urayama, Daisuke Hagiwara
Identification of H3N2 NA and PB1-F2 genetic variants and their association with disease symptoms during the 2014–15 influenza season
10.1093/ve/veab047
Deena R Blumenkrantz, Thomas Mehoke, Kathryn Shaw-Saliba, Harrison Powell, Nicholas Wohlgemuth, Hsuan Liu, Elizabeth Macias, Jared Evans, Mitra Lewis, Rebecca Medina, Justin Hardick, Lauren M Sauer, Andrea Dugas, Anna DuVal, Andrew P Lane, Charlotte Gaydos, Richard Rothman, Peter Thielen, Andrew Pekosz
Corrigendum to: Emergence and evolution of highly pathogenic porcine epidemic diarrhea virus by natural recombination of a low pathogenic vaccine isolate and a highly pathogenic strain in the spike gene
10.1093/ve/veab029
Huinuan Wang, Libo Zhang, Yuanbing Shang, Rongrong Tan, Mingxiang Ji, Xinliang Yue, Nannan Wang, Jun Liu, Chunhua Wang, Yonggang Li, Tiezhong Zhou

Tweets